Öronakupunktur

Öronakupunktur

en behandlingsform där punkter i örat stimuleras för att påverka kroppens funktioner.

Öronakupunktur har använts under tusentals år i flera länder bl. a. Indien och Kina.

Enligt Hippokrates använde sig Egyptierna redan 400 f Kr av en liknande metod för barnbegränsning. Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier. Öronen används som ett reflexsystem. Reflexzonerna kan användas som både diagnos och behandling. 

Öronakupunktur förstärker effekten av kroppsakupunktur och annan behandling. Behandlingen upplevs som mycket rogivande vid stressrelaterade besvär, den ger en större inre koncentration och medvetenhet. Sömnen förbättras och stämningsläget kan höjas vid depression.

Kroppen finns avspeglad som en upp och nedvänd projektion i våra öron. Varje kroppsdel har en
motsvarande reflexpunkt i örat. I begreppet öronakupunktur inbegrips diagnostik, undersökning av
örat och att leta efter aktiva punkter för sjukdom/obalanser.
Dessa aktiva punkter stimuleras med akupunkturnålar, långtidsnålar. Eller med tryck av kulplåster.
Öron akupunktur kan användas till den som är rädd för nålar. Då använder jag kulplåster i stället för nålar. 

Ditt liv pågår just nu och hos oss kan du förbättra din hälsa med egen kraft!

Hitta din energi 2021

Scroll to Top