Mindfulness (finns även i kombintion med Qigong)

Vad är Mindfulness?

.Nu finns det även möjlighet att utöva Mindfulness i kombination med Qigong! Ett speciellt utarbetat  program för Qigong i tre steg med övningar för fokus och lugn, känslobalans och medkänsla. Programmet är anpassat till att träna mindfulness.

Mindfulness – Medveten närvaro innebär avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet.
Att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.
Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka, nuet.

Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, att gå på “autopilot”.
Träning i medveten närvaro används ofta för personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet.
När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet.
Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet.MIND

Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer (medveten), göra klokare val och att bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv.
Du lär dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper också den som tränar att sova bättre och att hantera förändringar.

Är det flum eller fungerar det?
I världen forskas det kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter under de senaste trettio åren visar att mindfulness bland annat ger minskad stress, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och bättre uppmärksamhet. Det kommer ca 500 forskningsartiklar per år.

Är Mindfulness en religion?
Nej, mindfulness är ingen religion. Det är mänskligt att vara uppmärksam och medveten om vad som pågar i oss och i vår omgivning. Alla världsreligioner omfattar själva idén om mindfulness.
Att vara medveten kan tränas på två sätt, genom meditation (koncentrerad träning) och genom vardagsövningar. De korta övningarna är inspirerade av buddhistisk meditation men de religiösa inslagen är borttagna. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulness till stor nytta inom hälso- och sjukvården.

Blir man förändrad?
Mindfulnessträning handlar mycket om att öka den egna medvetenheten om vad som händer i och runt omkring oss. Med träning kommer vi att upptäcka att vi har val i många fler situationer än vi tidigare varit medvetna om. Mindfulness hjälper oss därför att göra fler medvetna val och rikta vår energi på de som vi anser viktigt och som vi kan påverka. Vi blir också medvetna om det vi inte kan påverka och släpper taget om det. Vi blir med träning lugnare och mer medvetna.

Hur mycket måste jag träna?
Som med all träning är regelbunden övning bäst. Det kan räcka med 10 minuters meditation 2 ggr om dagen. Korta övningar då och då är bättre än ingen träning alls!

Hjälper det på en gång?
Själva avspänningseffekten kommer för många ofta med en gång. Men som med så mycket annat är det olika från person till person. Och varje övningstillfälle är unikt.
Grundinstruktionen brukar vara: ha inga speciella förväntningar – se vad du upptäcker!

 

 

Hitta din energi 2022

Scroll to Top