Kurser våren 2020

Kurs start vecka 3

Du hittar mer info om varje yogakurs, tider priser under fliken ”Presentation av oss som jobbar på Kullabygdens Yoga och Mindfulness” . 

måndag 13/1  

17:00-18:30 Mindfulness för nybörjare, Instruktör Inger Nilsson

19:00-20:30 Ayuryoga grund, Lärare Inger Nilsson

tisdag 14/1

16:30-18:00 Mindfulness och stresshantering i vardagen, Lärare Inger Nilsson

18:30-20:00 Yoga möter Mindfulness, Lärare Inger Nilsson

onsdag 15/1

16:30-20:00 MediYoga bas, Lärare Dorothe Engström

18:30-20:00 MediYoga bas, Lärare Dorothe Engström

torsdag 16/1

16:30-18:30 Första hjälpen vid stress och utmattning, lärare Dorothe Engström

18:30-20:00 MediYoga Fortsättning, Lärare Dorothe Engström

Presentation av oss som arbetar på Kullabygdens Yoga & Mindfulness

 

Dorothe Engström

Kontakt mobil 0761 821234

Kontakt mail:  mediyoga4life@gmail.com

Jag arbetar som lärare i MediYoga, Mindfulness Instruktör och med Stresshantering, men det jag verkligen gör är att se dig och lyssna in dina behov, ger dig konkreta verktyg, tips, fakta, evidensbaserade yogaövningar och meditationer för att på bästa sätt coacha och guida dig in i det lugn och den visdom som redan finns djupt inom dig.
Diplomerad MediYoga Lärare (Steg 1 och 2) via MediYoga Institutet Sverige.
Diplomerad Mindfulness Instruktör via Mindfulnesscenter, via Mindfulness Center, dr Ola Schenström.
Diplomerad MediYoga Stress och Utbrändhets Coach/ Mentor via MediYoga International (Elisabeth Engqvist)
Utbildad i MediYoga för Hormonbalans
Arbetar både med privatpersoner och företag.
Grundare och ägare till Kullabygdens Yoga & Mindfulness
Grundare och ägare till MediYoga4Life
KURSER VÅREN 2020

 

MediYoga med inslag av Mindfulness

Onsdagar med start den 15/1 2020
16:30 – 18:00 MediYoga Bas Nybörjarkurs
18:30 – 20:00 MediYoga Bas Nybörjarkurs

Torsdagar med start den 16/1 2020
16:30 – 18:00 Första hjälpen vid utmattning och stress sjukdom
*Läs mer nedan!
18:30 – 20:00 MediYoga Fortsättning
Alla MediYoga kurser är 6 x 90 min, max 6 deltagare
Investering 1300 kr

MediYogapassen innehåller Mindfulness, Andningsövningar, MediYoga övningar,
Gongavslappning samt Meditation

Genom mjuka enkla rörelser, djupavslappning och meditation sätter MediYoga igång kroppens självläkande system. Den medvetna andningen går som en röd tråd genom hela yogapasset, och övningarna anpassas efter din förmåga just för stunden.

De flesta övningarna går att göra både på yogamatta
och på stol. Övningarna är långsamma och inkännande, utan krav eller prestation..

*Är du stressad/ utmattad och /eller sjukskriven
MediYoga kursen "FÖRSTA HJÄLPEN VID UTMATTNING; "UTBRÄNDHET OCH STRESS
SJUKDOM" riktar sig till dig som vill veta mer om hur stress och utbrändhet fungerar samt hur det
går att komma tillbaks till kraft och glädje igen.
Teori blandas med praktiska övningar.
Under den här kursen får du konkreta verktyg, råd och tips, fakta, yogaövningar och meditationer
mot stress och stress-sjukdom, ångest, panikångest mm..
Vi går igenom

• Vad är stress? Vad är det som händer i kroppen – egentligen?
• Sömnsvårigheter – varför kan inte kroppen sova fast den är trött? Insomningstips.
• Enkla andnings- och yogaövningar som aktiverar och stärker kroppen.
• Matsmältning, nervsystemet och syreomsättningen. Vad finns att göra t ex vid panikångest?
• Kost och näring – Hur påverkar det vi äter vår stressnivå?
• Chakrasystemet – var sitter stressen och varför?

Varmt välkommen med din anmälan
———————————————————————————————–
Inger Nilsson 
Kontakt mobil 0733 642350
Kontakt mail: inger.nilsson@finnbalans.se
Jag har verktyg, kunskap och intresset för att hjälpa andra att hitta balansen i livet och brinner för att vägleda och inspirera människor till ett högre fysiskt och mentalt välbefinnande genom både yoga och mindfulness och genom att ge dem nycklarna och verktygen till en hållbar tillvaro.
Diplomerad avspänningspedagog- och stresspedagog med kognitiv inriktning (Sverigehälsan)
Diplomerad mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter Dr Ola Schenström
Certifierad Ayuryogalärare (RYT200 Yoga Alliance, Helhetsakademin).
Erbjuder både privatpersoner och företag med stresshantering.
Grundare och ägare till Finn Balans
KURSER VÅREN 2020

 

Måndagar 13 januari – 24 februari kl. 17.00 – 18.30
MINDFULNESS FÖR NYBÖRJARE
1850 kr inklusive material, 7 ggr 90 minuter
Minst tre deltagare för kursstart. Max sju deltagare.
Anmälan görs via mail till inger.nilsson@finnbalans.se eller med sms på telefon 0733-
642 350.
Mindfulness handlar om att vara närvarande, och är ett förhållningssätt som gör att du kan
ta vara på ögonblicket och utveckla dina fulla resurser i att vara uppmärksam och
medveten. Metoden för mindfulness är enkel och konkret men behöver regelbunden
övning för bästa resultat. En kurs i mindfulness ger dig verktygen för att vara medvetet
närvarande och hjälper dig att komma igång med övningarna så att du kan utöva
mindfulness på egen hand. Med mindfulness hittar du sätten att göra klokare och mer
medvetna val och du lär dig att minska din stress och blir mer uppmärksam och fokuserad
på det som är väsentligt.

Måndagar 13 januari – 17 februari kl. 19.00 – 20.30
AYURYOGA GRUND
1300 kr, 6 ggr 90 minuter
Minst tre deltagare för kursstart. Max fem deltagare.
Anmälan görs via mail till inger.nilsson@finnbalans.se eller med sms på telefon 0733-
642 350.

Ayur Yoga är en form av Hathayoga, en lugn och behaglig yogaform, där du ges tid att
komma in i de olika positionerna och de mjuka fysiska rörelserna kombineras med
andningsövningar och meditation. Ayur Yogan hjälper dig att få en stark och samtidigt
flexibel kropp i kombination med harmoniskt sinne och ett inre lugn och du får en ökad
kroppsmedveten, fokus- och koncentrationsförmåga. I Ayur Yogan ges det möjlighet att ha
roligt på mattan och yogan är tillåtande där prestationskrav uteblir.
Inga förkunskaper behövs.

Tisdagar 14 januari – 25 februari kl. 16.30 – 18.00
MINDFULNESS OCH STRESSHANTERING I VARDAGEN
1850 kr inklusive material, 7 ggr 90 minuter
Minst tre deltagare för kursstart. Max sju deltagare.
Anmälan görs via mail till inger.nilsson@finnbalans.se eller med sms på telefon 0733-
642 350.

Vill du sänka din stress och höja din livskvalitet? Genom att träna mindfulness får du enkla
och konkreta övningar och verktyg som hjälper dig att möta vardagens utmaningar, både i
jobbet och privat. Under kursen lär du dig grunderna till medveten närvaro och får
redskapen för att träna hemma.
Inga förkunskaper behövs.

Tisdagar 14 januari – 18 februari kl. 18.30 -20.00
YOGA MÖTER MINDFULNESS
1300 kr, 6 ggr 90 minuter
Minst tre deltagare för kursstart. Max fem deltagare.
Anmälan görs via mail till inger.nilsson@finnbalans.se eller med sms på telefon 0733-
642 350.

Här fokuserar vi på återhämtning och avslappning där yogans rörelser möter mindfulness.
Ett tillfälle för dig att lära känna din kropp och dess behov, ett tillfälle för dig att komma ner
i varv, fylla på med ny energi och finna din inre balans. Yoga med rörelser och positioner
som är tillåtande eller utmanande, helt beroende på vad du och din kropp önskar och har
behov av i stunden, varvas med vägledd mindfulness och avslappning. Här är yogan
tillåtande och prestationskrav uteblir, du gör yoga efter din egen förmåga och behov.
Inga förkunskaper behövs.
För frågor, kontakta INGER NILSSON och FINN BALANS, telefon 0733-642 350

Varmt välkommen med din anmälan!

———————————————————————————————–

Eila Granqvist

Jag är Leg. Fysioterapeut och Diplomerad MediYoga Lärare och Terapeut. Min utbildning gick jag i Stockholm hos Göran Boll (Grundare av MediYoga)  2010-2012.

Jag har lång erfarenhet av MediYoga som behandlingsmetod, dess positiva inverkan på en rad sjukdomstillstånd och ohälsa, och vill gärna förmedla denna kunskap som en hjälp till självhjälp i ett hälsofrämjande syfte.

 

 

I stället för att fokusera på varför vi blir sjuka kan vi fokusera på vad som gör oss friska

Långsamheten är det nya ”snabba”!

✔️Vill minska din stress och må bättre i vardagen?
✔️Vill du få ett individuellt bemötande i en mindre grupp (max 5 pers per grupp)
✔️Vill du få konkreta verktyg, tips, fakta, yogaövningar och meditationer som kan hjälpa dig till lugn, kraft och glädje?
✔️ Är du nyfiken på MediYoga med inslag av Mindfulness?

Forskning visar att yoga inte bara ökar välbefinnandet utan även kan ge ökad stresstålighet, minska smärta, hjälpa vid depression och oro samt minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

De fysiska varianterna av yoga är mest beforskade, plus att det finns ett understöd av fysisk aktivitetsforskning. Så det är lättare att visa upp resultat runt den typen av yoga. Men å andra sidan så är meditation ganska väl studerat.

Yoga har visat sig vara lika effektiv som såväl antidepressiva läkemedel och beteendeterapi som mer intensiva varianter av träning vid mild till måttlig depression.

Det är också ett sätt att lära känna sin kropp och en väg till fysiskt och psykiskt självförtroende. Att tro på sin egen kapacitet och förmåga är jätteviktigt för att få in rörelse som en naturlig del i vardagen.

Enligt forskning används yoga främst för välmående och för att förebygga ohälsa – men även för att ta hand om redan existerande hälsoproblem som depression, smärta, stress och hjärtkärlsjukdom.

I stället för att fokusera på varför vi blir sjuka kan vi fokusera på vad som gör oss friska.

Och då kommer vi in på folkhälsovetenskap med såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter. Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland jordens befolkning.

Det som skiljer yoga från annan fysisk aktivitet är att den även innehåller lugna element med fokus på andning och meditation. Ett yogapass avslutas dessutom med en vila, då man lägger sig ner och bara slappnar av – så kallad savasana.

Flera studier har testat blodtryck, puls och andningsfrekvens och kunnat se positiva förändringar.

I en studie med 60 män och kvinnor som fick utföra savasana under tio minuter varje dag i fyra veckor förbättrades alla dessa parametrar.

Men yogan kan också vara en ingång till fysisk aktivitet.

Man kan vara fysiskt aktiv utan att gå till ett gym med skivstänger och hög musik eller dra på sig löpartightsen för att ge sig ut i joggingspåret. Steget är ofta inte lika långt till att prova på yoga, och det största steget av alla är att gå från att göra ingenting till någonting.

Och är man redan en person som tränar, så är yogan ett bra komplement till de rörelser man brukar göra – så även här finns fördelar att hämta.

Yoga är dessutom billigt och enkelt och har få biverkningar.

 

(Utdrag ur artikel i SvD Publicerad

Fasta kurser – Priser – Sommaren 2019

Torsdagar FORTSÄTTNINGSKURS start den 16/5
Tid: 18:30 – 20:00 (5 x 1 1/2 tim/ 90 min)

Kursdagar 16/5, 23/5, 30/5, 20/6, 27/6

MediYoga med inslag av Mindfulness
ENDAST 2 PLATSER KVAR
Anmälan görs på mobil/sms 0761821234

Pris: 1100 kr

 

Söndagar 19/5 – 7/7 (6 X 1 1/2 tim/ 90 min) Mediyoga med inslag av Mindfulness för nybörjare. FULLBOKAD

Tid: 10:30 – 12:00
Mediyoga med inslag av Mindfulness för nybörjare. FULLBOKAD

Pris: 1300 kr

Plats: Yogastudion på Skepparegatan 15b

Välkommen!

 

Vi alla är olika, har olika önskemål och behov, och därför har Kullabygdens Yoga & Mindfulness kurser med olika inriktningar inom MediYoga.

Det här är en kurs, både för dig som är nybörjare eller som har erfarenhet av MediYoga och som längtar efter en stund i vardagen där din kropp och dina tankar får komma till ro.

Vi repeterar varje avsnitt samt meditation och djupavslappning 3-4 gånger för att du ska få möjlighet att landa i dig själv och få uppleva på djupet. Det här möjliggör för dig att få en upplevelse av harmoni och stillhet. Dina inre spänningar släpper och ditt fokus kommer att vara här och nu. Du finner en inre balans, såväl i vardagen som i ditt liv.

Du deltar alltid på dina egna villkor och i enlighet med dina förutsättningar. Du lyssnar inåt och avgör vad som känns bra för dig. Det finns inga krav eller förväntningar på att du ska prestera någonting.

 Varmt välkommen med din anmälan på mail kullayoga@gmail.com

eller med sms på mobil nr 0761821234.
Väl Mött!
Dorothe och Eila

 

MediYoga för stress & utbrändhet (Startar efter behov och önskemål)

Det här är en kurs för dig som känner att du ”går på knäna”, är ”utbränd/utmattad” eller på väg ”in i väggen”.
Kursen hjälper dig att förstå varför du mår som du gör och vad som händer i din kropp när du upplever svår stress och ångest.

MediYoga kan användas som ett verktyg för att läka dig själv, komma tillbaka till livsglädje och inre kraft och hitta din egen inre balans.
Du lär dig att skapa ett hållbart och friskt liv utifrån omtanken om dig själv.

Övningarna är inkännande, stillsamma och mjuka. Den kraft som har drivit dig till utmattning och som drivit dig till den punkt där du egentligen inte orkade längre, är samma kraft  som du nu ska använda dig av för att läka dig själv. I ett lugnt tempo får du olika ”verktyg” för att styra denna kraft så att den i stället kommer att verka för ditt tillfrisknande. 

Du deltar alltid på dina egna villkor och lyssnar inåt till vad som känns bra för dig. Det finns inga krav eller förväntningar på att du ska prestera någonting. Det du ska göra är att känna efter vad som känns bra för dig just nu. Om du känner dig trött lägger du dig helt enkelt ner och vilar.

Sluten grupp.  Sekretess råder inom gruppen.

 

MediYoga för hormonbalans (Startar efter behov och önskemål)


Ljudmeditation (Gong avslappning/ Gong bad)
Startar efter behov och önskemål

Mindfulness kurs 

Efter överenskommelse finns det möjlighet till Individuella sessioner i ovannämnda kurser.

 

Öppna Klasser våren och sommaren 2019

VÅREN  & SOMMAREN 2019

Öppna klasser innebär att du under sommar säsongen inte binder upp dig att gå ett visst antal gånger, utan kommer när du själv vill och kan.

Torsdagar ÖPPEN KLASS
Tid: 16:30- 17:30 (1 tim/ 60 min)
MediYoga med inslag av Mindfulness.
Pris: 150kr per gång
(Anmälan görs senast på onsdagen samma vecka, på mobil/ sms 0761821234)

Om vädret tillåter tar vi med yogaövningarna ut i det gröna och låter oss omsvepas av naturen.
Yogaupplevelsen förstärks av
friska vindar som sveper över kroppen och fyller lungorna. Armar som kan sträcka sig upp mot himlen…
En helt ny och fantastisk upplevelse för alla våra sinnen.

Hur går ett MediYoga pass till?

Hur går ett MediYoga pass till?

Hos oss råder lugn och harmoni.

Innanför våra dörrar möts du av lugn musik på låg volym. Det finns mjuka ullmattor, meditationskuddar, meditationspallar, huvudkuddar och filtar som du gärna får använda när du besöker oss. Vi har också stolar att sitta på för dig som har svårt för att komma ner och/eller upp från golvet.

All utrustning ingår kostnadsfritt i din träning

Du klär dig i mjuka bekväma, rena kläder, gärna barfota och nytvättade fötter.
Kläder som använts utomhus kan ha fått med sig ämnen som någon kan vara allergisk emot. Vi ber dig att inte använda stark parfym i samband med din stund här hos oss.

I god tid innan passet börjar kan du gärna lägga dig ner på en tjock, skön yogamatta. Du kan känna dig avslappnad och varmt välkommen.

Det är bra om du inte har ätit en stor måltid i anslutning till passen.

I MediYoga finns inga prestationskrav. Det spelar ingen roll hur långt du kan sträcka dig i en viss övning eller om du kan nå dina tår.
Det viktiga är i stället att du landar i dig själv och lyssnar till vad som händer i din kropp och i ditt sinne.

MediYoga passet består av sex delar:

Långa djupa andetag
Andningen är grunden till vår livsenergi och styr hur vi mår. I yogan lär du dig att andas medvetet. Du strävar efter att hålla din uppmärksamhet inåt under hela passet. Detta sker genom rätt andningstekniker och genom ett mantra.

Intoning
Du öppnar dig för din inre styrka och visdom. Det fungerar som en signal till dig själv att rikta uppmärksamheten inåt.

Fysiska övningar
Flera av övningarna görs sittande, andra görs liggande, eller stående. Varje övning är vanligtvis enkel att utföra. Du kan själv välja om du vill utföra den på en yogamatta eller på en stol eller en pall. MediYoga får vara en aning utmanande, det får spänna eller dra lite men det får aldrig göra ont. Du gör varje övning efter din egen förmåga och det är viktigt att du lyssnar inåt och känner efter vad som är bra för dig, just nu.

Vila
Vi vilar mellan övningarna. På så viset ges varje övning möjlighet att integreras i kroppen. Efter passet blir det en stund med längre vila och då kan det vara skönt att ha en filt över kroppen. Du låter du din kropp och ditt sinne sjunka in i en stund av skön, djup avslappning.

Meditation
Det finns många olika sätt att meditera och en meditation kan bestå av andningsövningar, mantran, sång, olika handställningar eller en kombination av dessa. Att meditera hjälper dig att finna lugn, klarhet och inre balans.

Uttoning
En övning som fungerar som en signal att ”nu är passet över”.

Du genomför varje övning helt i din egen takt. Om du har svårt att utföra en viss övning så visar instruktören alternativa övningar.
Övningarna får emellanåt upplevas som lite jobbiga, men de får aldrig göra ont.
Genom att ”hålla ut” i varje övning bygger du inre styrka och blir mera uthållig i din vardag. Närhelst du känner att du behöver vila går det bra att göra det. 

 

 

Kontakt

Kullabygdens Yoga & Mindfulness

Skepparegatan 15b

263 61 Viken

email adress: kullayoga@gmail.com

Mobil: Dorothe Engström 0761 821234 

Mobil: Inger Nilsson 0733 642350

 

 

Forskning på MediYoga

Forskning på Medicinsk Yoga

Kroniska ryggproblem/smärtor och Medicinsk Yoga, 1998 med uppföljning 2011, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Högt blodtryck och Medicinsk Yoga, 2009, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Högt blodtryck och Medicinsk Yoga, 2010-2011, Svedala vårdcentral/Primärvård

Hjärtsvikt och Medicinsk Yoga, 2011-2012, Huddinge Sjukhus, Stockholm

Första hjälpen och Medicinsk Yoga, 2011-2012, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Förmaksflimmer och Medicinsk Yoga, 2012, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Stroke och Medicinsk Yoga, 2012-2014, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Parkinson och Medicinsk Yoga, Bodö och Omegn Parkinsonförening

Alkoholproblem och Medicinsk Yoga, 2013-2014, Karolinska Institutet, Stockholm

Högt blodtryck och Medicinsk Yoga, 2013-2014, Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö, 300 patienter

Hjärtsvikt och Medicinsk Yoga, startar 2014, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förmaksflimmer och Medicinsk Yoga, startar våren 2014-2017, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Ny stor studie med flera hundra personer

Läs mer om aktuell forskning på Medicinsk Yoga, www.mediyoga.se/?verk=forsk&list=sv

Forskningskonferens Medicinsk Yoga, 2-3 maj 2015

Irene Jensen, Professor i miljömedicin, Karolinska Institutet redogjorde för sin forskning på ospecificerad ryggsmärta. Lördagen den 2 maj var det ett 6 min långt inslag i rapport om hennes forskning. Man studerade tre grupper under 12 veckor, en grupp fick funktionell träning 2ggr/vecka, en grupp Medicinsk Yoga 2 ggr/ vecka och kontrollgruppen endast råd av läkare. Båda träningsgrupperna var det bästa alternativet men man kunde konstatera att gruppen som fått Medicinsk Yoga gav snabbast resultat och var dessutom mest kostnadseffektiv. Gruppen som bara fått råd av läkare försämrades under dessa veckor. Fysiskt aktivitet är en viktig ingrediens vid ryggproblem. Forskningen är publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Rebekka Nökling, genforskare Norge. Rebekka berättade om den genforskning som hon var en del av forskarlaget Elisabeth Blackburn Nobelpristagare i fysiologi & Medicin 2009. Dom har forskar på en meditation som vi använder i Medicinsk Yoga, Kirtan Kriya. Man kunde se att våra Telomerer i hjärnan som styr åldrandet förbättrades med 43% och att minnet förbättrades med 50% bara genom att göra denna meditation i 8 veckor.

Maria Nilsson, doktorand på Danderyds Sjukhus, redovisade en forskning på förmaksflimmer. Man såg i forskningen att Medicinsk Yoga minskade återfall av förmaksflimmer. Patienterna upplevde ökad livskvalitet i o m påverkan på parasympatiska nervsystemet, Långa djupa andetag sänkte blodtrycket. På Danderyds Sjukhus ser man att Medicinsk yoga kan bli ett komplement i behandlingen av förmaksflimmer. Mår vi bättre tar vi hand om oss bättre.

Monicka Köhn, sjukgymnast Nora Vårdcentral, arbetar med Medicinsk Yoga och har gjort en studie på stress.Vi delade in patienterna i TVÅ grupper varav den ena fick sedvanlig behandling (som kan vara mediciner, samtal hos kurator, tränings-smärtbehandling) och den andra gruppen fick Mediyoga som tillägg. Yogagruppen fick signifikanta förbättringar avseende stressnivå, ångest och livskvalitet. Jättefina resultat! Och senare blev det en kvalitativ studie publicerad där personer från yogagruppen beskrev hur de upplevt yogan (ökad självkänsla och självmedvetenhet. Fått ett verktyg som hjälp att hantera sin vardag och detta hade i sin tur en stor påverkan i deras liv).

Anneli Westberg, Kekkonen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Där erbjuds alla cancerpatienter Medicinsk Yoga i alla skeden av sjukdomen. Hon berättade att hur sjuka dom än var så mådde dom så mycket bättre när dom gjort yoga. Det var en högtidsstund för patienterna. Stressen minskade, också biverkningarna från behandlingarna, och dom kände sig betydligt piggare i o m att immunförsvaret höjs. Effekten av Medicinsk Yoga är långvarig, Dom patienter som orkade rekommenderades att dom gjorde hela eller delvis av passen minst 2 ggr/vecka.

Ewa Hägglund, doktorand Karolinska Institutet, forskar på hjärtsvikt. Där var det två grupper en som hade vanlig fysisk träning för hjärtsvikt som är vattengymnastik och en grupp Medicinsk Yoga. Båda grupperna fick förbättrad hälsa, något bättre med Medicinsk Yoga.

Milla Rosengård-Bärlund, läkare, MD, Folkhälsans forskningscentrum, Finland. Där har man i februari startat upp en forskning på Diabetes 1, Man har i en förstudie sett att den yogiska andningen har haft effekt på den stress som kroppen utsätts för vid en Diabetes 1 sjukdom. Ännu finns inga resultat.

Marie Hansson, arbetsterapeut, Region Skåne. Marie är yogainstruktör och gör yogapass i palliativ vård. Hennes patienter upplever att smärta, ångest, stress lindras och med yoga kommer hennes patienter snabbare tillbaka till arbetet. Hon upplever att det är så många som vill få möjlighet att yoga och att vården ännu inte har tillräckiligt med anställda yogaterapeuter.

Elisabeth Engqvist, arbetar med den internationella spridningen av Medicinsk Yoga. Elisabeth berättade att man nu börjar fråga efter denna form av yoga från olika håll i världen. Utbildning sker inom kort på Costa Rica, USA, Danmark, Finland. Norge har utbildning i 9 städer.

Lagom till konferensen i helgen gjorde TV-nyheterna på RAPPORT ett inslag om MediYoga för ryggont, i lördags, den studie som genomförts av professor Irene Jensen på KI, som nu publicerats. TV var och filmade på Institutet i förra veckan. Dagens Eko berättade också om den, se länkar här:

Dagens Industri (http://www.di.se/artiklar/2015/5/2/yoga-bra-mot-ryggvark/) och ett trettiotal andra tidningars hemsidor på denna nyhet. Se listan nedan:

Studie: Yoga bästa medicinen mot ryggvärk

 SVT Nyheter – 2015-05-02 09:50

Ryggvärk drabbar de flesta svenskar någon gång i livet och är en vanlig orsak till sjukfrånvaro. För tio till femton procent är problemen så stora att de måste sjukskriva sig.

Yoga bästa medicinen mot ryggvärk….För tio till femton procent är problemen så stora att de måste sjukskriva sig.Enligt en studie från Karolinska institutet kan medicinsk yoga minska antalet sjukdagar och vara kostnadseffektivt för vården. –

Antal ord : 481

Artikeln är publicerad i ytterligare 33 källor Borås Tidning (webb) – Smålandsposten (webb) – Sydsvenskan (webb) – Bohusläningen (webb) – Trelleborgs Allehanda (webb) – Nerikes Allehanda (webb) – Eskilstuna-Kuriren (webb) – Göteborgs-Posten (webb) – Blekinge Läns Tidning (webb) – Helsingborgs Dagblad (webb) – Södermanlands Nyheter (webb) – Sydöstran (webb) – Metro (webb) – Vestmanlands Läns Tidning (webb) – Hallandsposten (webb) – Katrineholms-Kuriren (webb) – Dalademokraten (webb) – Länstidningen Södertälje (webb) – Svenska Dagbladet (webb) – MSN (webb) – Västerbottens-Kuriren (webb) – Norrtelje Tidning (webb) – Upsala Nya Tidning (webb) – Östgöta Correspondenten (webb) – Folkbladet (webb) – Motala & Vadstena Tidning (webb) – Norrbottens-Kuriren (webb) – Aftonbladet (webb) – Norrländska Socialdemokraten (webb) – Norrköpings Tidningar (webb) – Västerviks Tidningen (webb) – Piteå-Tidningen (webb) – Kristianstadsbladet (webb)

YOGAN SPRIDS INOM VÅRDEN I SKANDINAVIEN

Idag finns MediYoga på ca. 100 sjukhus/vårdcentraler över hela landet. I Finland är MediYoga nu en del av världens största Diabetes studie typ1, FinnDiane projektet i Helsingfors.  Här nedan några aktuella inslag i media som belyser yogans väg in i vården:

Källa: Iamyoga, Kerstin Ekman

Vad är Mindfulness?

Mindfulness är ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och utveckla dina fulla resurser.

Med enkla övningar får du hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv. Du blir mer uppmärksam och medveten och lär dig att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt.

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande, hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända

Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. Du bygger upp en inre stabilitet och lär dig fokusera på det som är viktigt just nu.

I Mindfulness utövandet lär man sig bland annat att möta verkligheten som den är och se de val vi har. Det gör att du utvecklar din koncentrationsförmåga och din förmåga att fokusera på det du vill.

Mindfulnessträning är som att ”gå på gym med hjärnan”, steg för steg i din takt.

 

Fortsätt läsa ”Vad är Mindfulness?”